Show menu

Javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev (2021)

11. 6. 2020
V letu 2021 bodo izdani priložnostni kovanci, s katerimi se bosta obeležila sledeča dogodka:
– 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem (projekt 1) in
– 300. obletnica Škofjeloškega pasijona (projekt 2).
Rok za oddajo likovnih rešitev priložnostnih kovancev, s katerimi se obeležita oba dogodka, je ponedeljek, 13. julija 2020.

Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/javna-narocila ali na naslovu: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana (osebno v vložišču), informacije pa na e-naslovu: gasper.babic@bsi.si.