Show menu

Javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2020

11. 6. 2020
Predmet in področje javnega poziva: OSSIN objavlja javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov iz sredstev, namenjenih Programu spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za leto 2020, in sicer največ 110.000 EUR.

Namen ukrepa je spodbujanje razvoja programskega območja z izboljšanjem prepoznavnosti italijanske narodne skupnosti in povečanjem turistične ter kulturne ponudbe v obalnih občinah.

Osrednji cilj je ohranjanje jezikovne in kulturne identitete italijanske narodne skupnosti ter vzpostavitev možnosti njenega aktivnega vključevanja v razvoj programskega območja, tako gospodarskega kot kulturnega in turističnega.

Naročnik javnega poziva: Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper.