Show menu

Spremembe in dopolnitve: Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

15. 6. 2020
Sprememba: V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 javnega razpisa spremenijo razpisani zneski ugodnih posojil po posameznih območjih.

Sklad lahko v zadnjem 8. razpisnem roku oddaje vlog, ki se izteče 30. 6. 2020, morebitne ostanke sredstev po posameznih območjih prerazporedi med območji v primeru izkazanih potreb, pri čemer se pri razvrstitvi vlog oziroma dodelitvi sredstev upošteva doseženo število točk.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020085.pdf