Show menu

Javni razpis za sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020 (JR-MPR-2020)

15. 6. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave in predvajanja medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:
  • uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih organizacij, države, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti);
  • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;
  • vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
  • osveščanje večinskega in romskega prebivalstva o medsebojnem spoštovanju, razumevanju in sprejemanju;
  • vključevanje pozitivnih primerov medsebojnega sobivanja v lokalnem okolju.

Sofinancirani bodo medijski programi, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki pripravljajo in predvajajo najmanj 60 minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna.

Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji medijskih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • da so jih ustanovili pripadniki romske skupnosti,
  • da so vpisani v razvid medijev,
  • da pripravljajo in predvajajo najmanj 60 minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna.
Besedilo javnega razpisa se dne 12. 6. 2020 objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Sveta romske skupnosti RS, na povezavi https://www.svetromskeskupnosti.com/razpisi

Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro, tel. 02/526-13-04, elektronski naslov: rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije