Show menu

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020

23. 6. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, katerega glavni namen je posodobljenje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano