Show menu

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

23. 6. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

 Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano