Show menu

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše (UL 89/2020)

23. 6. 2020
Predmet koncesije: storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 1100 mest v domovih za starejše.

Opis storitve: Institucionalno varstvo v domovih za starejše:

Standardna storitev obsega:
  • osnovno oskrbo,
  • socialno oskrbo,
  • zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše – informacije). 

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani: www.mddsz.gov.si, vprašanja se lahko postavljajo do 24. 9. 2020.

Izvajalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti