Show menu

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2020

23. 6. 2020
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadaljevanju: JP3-TRUBAR-2020).

Celotna dokumentacija poziva je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 19. 6. 2020 in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 15. 9. 2020.

Javna agencija za knjigo RS