Show menu

Podaljšanje Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020

23. 6. 2020
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za objave knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) 

objavlja podaljšanje Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020 (v nadaljevanju: JP1-MOBILNOST 1-2020).

Poziv, ki je bil odprt dne 7. 2. 2020, po podaljšanju traja do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 8. 2020.
Celotna dokumentacija poziva je na voljo na spletni strani
www.jakrs.si.

Javna agencija za knjigo RS