Show menu

Sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«

8. 7. 2020
Popravki se nanašajo na spremembe pravne podlage, višine sredstev, ki so na razpolago za razpis, število odpiranj vlog itd. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo