Show menu

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

8. 7. 2020
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

- premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirane kot: zavodi, zadruge, zbornice, skladi, društva, ustanove, d.o.o., d.n.o., d.d., gospodarsko interesno združenje, ostale organizacije, organizirane kot dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, …

Rokov za oddajo vlogo je več, prvi je 27. 7. 2020. 

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad