Show menu

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3

8. 7. 2020
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

- premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza ukrepu: premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost: d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d, e.d.d., g.i.z., e.g.i.z., s.p., zadruga, zadružna zveza.

Rokov za oddajo vloge na razpis je več, prvi je 27. 7. 2020.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad