Show menu

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

13. 7. 2020
4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. avgusta 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/