Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali...

13. 7. 2020
Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje)
(Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)

Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje) za izvajanje:

• dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj posameznih vrst živali v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR;
• ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
• nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Rok prijav je odprt do 24. 7. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin