Show menu

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020

13. 7. 2020
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis CRP COVID-19) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje zaščite in varovanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije, sprejemanje učinkovitih, varnih, predvsem pa sorazmernih ukrepov varovanja zdravja ter usklajeno delovanje vseh deležnikov v sistemu preprečevanja in obvladovanja COVID-19 v Sloveniji. 

Cilji projekta:
• Pridobiti klinične podatke o poteku in izidu Covid-19.
• Opredeliti napovedne dejavnike, ki so povezani  s težkim potekom bolezni, potrebo po sprejemu v enote intenzivne terapije in s smrtnim izidom v času bolezni ter dejavnike, ki so povezani z dolgoročnimi posledicami po preboleli bolezni.
• Pridobiti vzorce bolnikov s Covid-19 v času akutne bolezni in po njej, ki bodo poleg natančnih kliničnih podatkov  osnova  za  mikrobiološke, imunološke, bio-kemične, genetske in druge (funkcijske) raziskave za osvetlitev patogeneze bolezni.

Rok za oddajo vlog: vključno 28. 7. 2020 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/20/razp-crp-COVID-19-20.asp