Show menu

12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreč

13. 7. 2020
12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreč (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro   izvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47.). Predmet podpore so naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe, in sicer naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah, k čemur spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. avgusta 2020 do vključno 16. septembra 2020, do 23.59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/12-javni-razpis-za-podukrep-4-1-p/