Show menu

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v šolskem letu 2020/21 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2020).

4. 8. 2020
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v šolskem letu 2020/21 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2020).

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»bachelor«):
1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine;
2. s področja glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 47.000,00 EUR.

Razpis bo trajal od 31. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

Besedilo javnega razpisa bo 31. 7. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo