Show menu

Javni razpis za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 340-20/2020

17. 8. 2020

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:

- izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito,
- pripravo poročila o razgovoru,
- priprava  dodatnega  informacijskega  materiala o trgovini z ljudmi, ki ga prosilci prejmejo na razgovoru,
- evalvacijo projekta, vodenje projekta,
- izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravo-časno in pravilno izvedbo projekta.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.

Rok za oddajo vlog: 14. 9. 2020, najkasneje do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Urad Vlade Re-publike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izvajanje-projekta-pats/