Show menu

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

25. 8. 2020
Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Rok za oddajo vlog 4. 9. 2020. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano