Show menu

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

25. 8. 2020
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj –  premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza na-slednjemu ukrepu 

Premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

Roki za oddajo vlog: 28.09.2020, 26.10.2020, 23.11.2020.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad