Show menu

Obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022«

8. 9. 2020
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022  (oznaka:  JOB_2020) se predčasno zapre, tako da se razveljavi skrajni (peti) rok za oddajo vlog, tj. dne 16. 11. 2020. 

Javni razpis JOB_2020 bo odprt najkasneje do četrtega roka za oddajo vlog, tj. dne 14. 9. 2020. Vloge, ki bodo na ta javni razpis oddane po poteku tega roka, bodo s sklepom zavržene kot prepozne in vrnjene vlagateljem.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/