Show menu

Sprememba 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči

15. 9. 2020
1. V 12. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, na-menjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči (Uradni list RS, št. 97/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »16. septembra 2020« nadomesti z datumom »15. oktobra 2020«.

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/12-javni-razpis-za-podukrep-4-1-p/