Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.

16. 9. 2020
1. Sprememba obdobja upravičenosti: 

V poglavju 3.4. Obdobje upravičenosti se spremeni končni datum obdobja upravičenosti, in sicer tako, da se prvi stavek glasi: Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je za vse upravičene stroške od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2021. Ostalo  besedilo  javnega  razpisa  ostane  nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo