Show menu

Prvi javni razpis za ukrep »Zdravje in varnost (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020)

16. 9. 2020
Predmet javnega razpisa: predmet podpore iz ukrepa  zdravje  in  varnost  je  v  skladu  z  32.  členom Uredbe 508/2014/EU namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/