Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19

21. 9. 2020
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 54/20; v nadaljevanju: javni razpis), se v točki 6. Ocenjevalni postopek, v petem odstavku za besedo »prijav« datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«.
V točki 11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom se v drugem odstavku datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«
.
V točki 11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa se v četrtem odstavku v obeh primerih datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«.

V točki 14. Trajanje javnega razpisa se datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije