Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

21. 9. 2020
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) znanstvenih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani Agencije www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na Agenciji pri Aleksandri Panič, po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije