Show menu

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« _

21. 9. 2020
Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj (v nadaljevanju: javni razpis) kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu, http://solazaravnatelje.si, pod zavihkom Javne objave. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronska naslova polona.pecek@solazaravnatelje.si ali irena.krapez-stamenkovic@solazaravnatelje.si ali vsak delovni dan pokličete na tel. 041/664-348 ali 031/786-740.
Šola za ravnatelje