Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R

28. 9. 2020
Sprememba Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/17 dne 22. 12. 2017.

1. Sprememba obdobja upravičenosti
V poglavju 3.4. Obdobje upravičenosti se spremeni končni datum obdobja upravičenosti, in sicer tako, da se prvi stavek glasi: Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je za vse upravičene stroške od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2021. Sprememba je objavljena kot del razpisne

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Ministrstvo za infrastrukturo