Show menu

Sprememba v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

28. 9. 2020
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov dodatni prijavni rok za leto 2020. 

Več na:
www.jskd.si

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020128.pdf

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti