Show menu

Drugi javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020

28. 9. 2020
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke in šolarje, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 30. 9. 2020.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov:
– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom »Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali
– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije