Show menu

Sprememba 6. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

8. 10. 2020
Sprememba 6. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
za leto 2020 

1. V 6. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 104/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »26. oktobra 2020« nadomesti z datumom »15. decembra 2020«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano