Show menu

Javni razpis za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«

8. 10. 2020
Predmet JR je sofinanciranje nabave mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo za namen učinkovitejše organizacije in obvladovanja epidemioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva in ki lahko opravljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance (v nadaljevanju: SVZ).

Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

Ministrstvo za zdravje