Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije...

19. 10. 2020
Predmet javnega razpisa: 
predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, in sicer za tujce, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi z rokom, v katerem mora tujec prostovoljno zapustiti državo, ali odločba o vrnitvi, če pri slednjem tujci izrazijo željo po vključitvi v projekt. 

Projekt se bo pričel izvajati 1. 1. 2021, in se bo izvajal do 31. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena.

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev", št. 430-803/2020. Izvajalec razpisa:

Ministrstvo za notranje zadeve