Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020

19. 10. 2020
Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in nabavnih konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne znanstvene literature v celotnem besedilu. Nabavni konzorciji se prijavljajo kot celota, posamezni prijavitelji prijavljajo samo tiste serijske publikacije, ki niso del prijavljenih nabavnih konzorcijev. Konzorcij se lahko prijavi tudi tako, da je koordinator prijavitelj, druge članice konzorcija pa so soprijavitelji. Konzorcij prijavi vse serijske publikacije, ki so del nabavnega konzorcija, in v prijavno vlogo vključi razdelitev sredstev po članicah, ki bodo sodelovale pri nabavi teh serijskih publikacij, na temelju razdelitve sredstev v letu 2019.


Izvajalec razpisa:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije