Show menu

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

19. 10. 2020
V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ponudnike ter prilagoditev zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 78/20 z dne 29. 5. 2020) se besedilo prvega odstavka 7. točke nadomesti z novim, ki se glasi: »Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000,00 EUR.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Izvajalec javnega razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo