Show menu

Sprememba 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju...

19. 10. 2020
V 14. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (Uradni list RS, št. 101/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »19. oktobra 2020« nadomesti z datumom »18. novembra 2020«. 

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. 


Izvajalec javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano