Show menu

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske...

19. 10. 2020
Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 7.125.000 eur, in sicer se razpiše:
– za področje športnih programov: 5.387.450 eur,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 1.085.850 eur,
– za področje športnih prireditev in promocije športa: 570.000 eur,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 81.700 eur.

Znotraj področja športnih programov se razpiše:
– za tekmovalni šport: 4.545.930 eur, od tega 2.266.146 eur za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 2.279.784 eur za vrhunski šport;
– za šport za vse: 841.520 eur, od tega 420.760 eur za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 27.181 eur za obštudijske športne dejavnosti, 298.571 eur za športno rekreacijo in 95.008 eur za šport starejših.
Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se razpiše:
– za statusne pravice športnikov in strokovno podporo programom: 817.428 eur, od tega 255.283 eur za štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, 335.309 eur za spremljanje pripravljenosti športnikov, 133.649 eur za nabavo in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v športu, 52.315 eur za nadstandardno zavarovanje športnikov in 40.871 eur za sklad vrhunskih športnikov;
– za založništvo v športu: 101.636 eur;
– za znanstveno in strokovno raziskovalno dejavnost v športu ter druge projekte za razvoj športa: 85.565 eur;
– za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na področju športa: 81.222 eur.

Znotraj področja športnih prireditev in promocije športa se razpiše:
– za športne prireditve: 540.360 eur;
– za javno obveščanje v športu: 28.500 eur;
– za športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu: 1.140 eur


Izvajalec javnega razpisa: Fundacija za šport