Show menu

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023

19. 10. 2020
Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.375.000 EUR, in sicer:
– v letu 2021 se razpiše: 1.827.000 EUR;
– v letu 2022 se razpiše: 274.000 EUR;
– v letu 2023 se razpiše: 274.000 EUR.


Izvajalec javnega razpisa: Fundacija za šport