Show menu

Javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVIDa-19«

26. 10. 2020
V Javnem razpisu »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« (Uradni list RS, št. 134/20 z dne 2. 10. 2020), se v prvem odstavku točke »11. Roki in način prijave na javni razpis«, spremeni
besedilo, in sicer tako, da se po novem glasi: Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2020.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.


Izvajalec javnega razpisa:
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja,
investicij in tehnologije