Show menu

Razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji

26. 10. 2020
Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije
v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 20.  novembra 2020 na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD ali pa na spletni naslov sad@arheologija.


Izvajalec javnega razpisa:
Slovensko arheološko društvo