Show menu

16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

3. 11. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 152/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja 16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2020

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 7. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020157.pdf

Izvajalec javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano