Show menu

17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

3. 11. 2020
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe

Cilj: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020157.pdf

Izvajalec javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano