Show menu

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

3. 11. 2020
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16 in 63/17) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja naslednje javne razpise:

– Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu,
– Javni razpis za razpisno področje B v letu 2021: finančna podpora Slovencem po svetu in
– Javni razpis za sofinanciranje organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti
zunaj Republike Slovenije, za obdobje 2021–2023.

Besedila javnih razpisov bodo 30. 10. 2020 objavljena na spletnem mestu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvuin-po-svetu/, v zavihku javne objave.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020157.pdf

Izvajalec javnega razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu