Show menu

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

18. 11. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020
in 145/20 z dne 16. 10. 2020.


Prijavitelj razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad