Show menu

Zaprtje javnega razpisa

18. 11. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad za Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020 in 145/20 z dne 16. 10. 2020, objavlja predčasno zaprtje javnega razpisa z dnem 13. 11. 2020.

Prijavitelj javnega razpisa: Slovenski regionalni razvojni sklad