Show menu

Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-3

18. 11. 2020
Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, dva dokumentarna filma in enega dokumentarnega portreta o Josipu Jurčiču za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.


Prijavitelj javnega razpisa: RTV Slovenija