Show menu

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

23. 11. 2020
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. 


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano