Show menu

Sprememba: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

7. 12. 2020
Sprememba: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101 z dne 17. 7. 2020, Ob-2452/20.


Prijavitelj javnega razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo