Show menu

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov

14. 12. 2020
Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski
temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
c. manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD)
d. večjih temeljnih in večjih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: večji projekti).