Show menu

javni razpis za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025

21. 12. 2020
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja razpisanih vsebin centrov za družino iz točke IV. tega razpisa kot podporne mreže v lokalnem okolju, namenjene vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin oziroma se nahajajo v različnih življenjskih obdobjih. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025.

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno krepitev socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, izboljšanju medsebojnih odnosov ter starševskih kompetenc in prostor za izmenjavo dobrih praks ter pozitivnih izkušenj.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti